Vítejte na stránkách firmy Mikrotuneláže Dundr s.r.o.

Vítáme Vás na stránkách naší firmy. Naše společnost Vám nabízí jen ty nejkvalitnější služby v daném oboru podpořené mnohaletou praxí. Neváhejte a využijte našich poskytovaných služeb, které realizujeme s využitím nejmodernějších metod a zařízení. Náši propfesionální technici zajistí bezproblémový a co nejrychlejší průběh realizovaných prací. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb. Důkazem je rostoucí počet spokojených zákazníků.

Najdete nás na adrese: Molkova 478/27, Nové Strašecí

Popis vrtání

Neřízená zemní raketa / pneumatické kladivo Grundomat

Používá se na celém světe už přes 30 let. Při podzemním pokládání vodovodních a kanalizačních přípojek se hlavně používají zemní rakety, které jsou poháněny stlačeným vzduchem a pracují samočinně s vytlačováním půdy do okolí, přitom dokáží prorazit kamenitou půdu a dokonce i zdivo. Nové potrubí se zatahuje současně s propichovacím kladivem nebo dodatečně se zasouvá. Zemní raketa je zaměřovací optikou nasměrována na cíl, přičemž dosahuje jako neřízená, při délce průpichu od 10 do 15 metrů, přesně do nasměrovaného cílového bodu. Požadované nadloží: 10-ti násobek průměru stroje.

Beranění ocelového potrubí

Beranění stlačeným vzduchem razí dynamickými účinky s průraznou silou až 40 000 kN ocelové potrubí do průměru 2000 mm a délky do 80 m do téměř všech tříd zemin bez náročného pažení pod silnicí, hrází, železnicí atd. Po dosažení cíle je zemina podle průměru potrubí pneumaticky, hydraulicky nebo mechanicky odstraněna a požadované potrubí je přesně uloženo, mezikruží vyplněno. Tato metoda se také používá při stavbě tunelu vytvářením tzv. vějíře z trub.

Horizontální vrtání s výplachem - řízený vrtný systém Vermeer

Je to jedinečný spůsob realizace bezvýkopovou technologií. Metoda řízeného horizontálního vrtání s výplachem umožňuje bezvýkopovou a ekologickou pokládku kabelů a potrubí: v dlouhých trasách, příčné podchody silnic, dálnic, kolejí a vodních překážek (řeky, jezera, atd.) od DN 40 až po DN 600 a délky přes 200 m. Vrtná souprava s tažnou a tlačnou silou od 40 do 200 kN vrtá v zemině třídy 3 - 5, s vrtacím nástrojem do třídy 6. Pilotní vrt je přesně provrtán při použití vrtné suspenze spolu s řídícím polohovým systémem a pak pomocí rozšiřovací hlavy při jednom či více postupech rozšířen. Při tom je vyvrtán otvor, který je pažen bentonitovou suspenzí. Při zpětném zatahování vrtných trubek je zatahováno potrubí z umělé hmoty (PE-HD, PE-X, PP, atd.), litiny, oceli nebo z vláknobetonu.